5 Hype

I když si jako OSVČ nyní platíte nemocenské pojištění (což je základním předpokladem pro to, abyste jako OSVČ měla nárok na mateřskou), tak nárok na peněžitou pomoc v mateřství na základě podnikání jako OSVČ, mít nebudete.

Je zde totiž podmínka, že si musíte nemocenské pojištění platit nejméně po dobu 270 kalendářních dní za poslední dva roky, a současně, jako OSVČ pak ještě nejméně 180 dní (180 dní z oněch 270 dní) za poslední rok, před zahájením PPM.

Vy sice budete mít splněnu celkovou dobu pojištění (270 dní), kam se vám započítá účast na nemocenském pojištění v zaměstnání. Nestíháte už ale splnit tu podmínku 180 dní placení nemocenského pojištění jako OSVČ.

Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 18/2006 Sb., paragraf 32:

(2) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1). Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z více pojištění, musí být tato podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění.