16 Hype

Příspěvek na bydlení, je jednou ze základních sociálních dávek. Na přídavky na bydlení, mají nárok domácnosti (rodiny i jednotlivci), kteří mají vyšší náklady na bydlení (za bydlení platí více než 30% čistého příjmu).

Na příspěvek na bydlení je nárok jak při bydlení v nájmu (nebo někdy i u podnájmu), tak i při bydlení ve vlastním (byt či dům), v družstevním bytě, nebo někdy i u rekreačních objektů (chata či chalupa).

Kromě příspěvku na bydlení, existuje i doplatek na bydlení. Doplatek na bydlení je speciální dávka z oblasti hmotné nouze. Další speciální dávkou, je i příspěvek na bydlení (na ubytování) pro Ukrajince.

Od začátku roku, se mění některé podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení. Došlo například ke sjednocení podmínek, podle kterých se posuzují příjmy.

Aktuálně je nárok na přídavky na bydlení, pokud jsou reálné náklady na bydlení vyšší než 30% průměrného čistého příjmu (dříve to pro Prahu bylo 35% příjmu).

Od ledna 2023, také platí nové tabulky normativních nákladů na bydlení. Došlo ke sloučení normativu pro bydlení v nájmu u jedné nebo dvou osob (pro ty kdo bydlí sami, to znamená podstatné zvýšení).

Změnilo se i posuzování normativních nákladů na bydlení podle lokalit – nově se rozlišují jen 3 kategorie (Praha a Brno x obce od 70 tisíc obyvatel a vše ostatní.

Díky těmto změnám, by v roce 2023, mělo mít nárok na příspěvek na bydlení více domácností. A mohou dostat i více peněz (normativní náklady se zvýšily a pro rok 2023 bylo schváleno i mimořádné zvýšení).