7 Hype

OSVČ může mít po skončení podnikání (nebo i jenom přerušení živnosti), nárok na podporu v nezaměstnanosti od Úřadu práce. Stejně jako zaměstnanec, který dostane výpověď ze zaměstnání.

Podmínky pro nárok na podporu pro nezaměstnané, jsou pro OSVČ hodně podobné, jako pro zaměstnance. I OSVČ musí splnit minimální dobu účasti na důchodovém pojištění v rozsahu nejméně 12 měsíců za poslední 2 roky:

  • Pro zaměstnance tato podmínka znamená, že poslední 2 roky musí mít „odpracováno“ nejméně 12 měsíců
  • Pro OSVČ tato podmínka znamená, že si nejméně 12 měsíců musel platit sociální pojištění

Nebo se pochopitelně může jednat o kombinaci doby v zaměstnání a doby, kdy OSVČ podnikal (a platil si sociální pojištění).

Podpora v nezaměstnanosti se u zaměstnanců určuje jako % z průměrné čisté mzdy (za poslední kalendářní čtvrtletí, v posledním zaměstnání). U OSVČ je to podobné. U nich se podpora určí na základě vyměřovacího základu.