7 Hype

První zvýšení je „tradičně“ od začátku roku, kdy se od 1. 1. 2022, zvyšují všechny důchody v průměru o 805 Kč (zvyšuje se základní složka o 350 Kč na 3900 Kč, zvyšuje se procentní složka důchodu o 1,2% a je zahrnuto i mimořádné zvýšení o 300 Kč, nad rámec zákonné valorizace).

Více o zvýšení od ledna 2022 viz: Kalkulačka: Zvýšení důchodů od ledna 2022 (od 1. 1. 2022)

Vzhledem k tomu, že v roce 2022, je velmi vysoká inflace, tak jsou splněny podmínky pro další zvýšení (valorizaci) důchodů, již během ledna 2022. A podle příslušného zákona, musí dojít k mimořádnému zvýšení nejpozději do 5 měsíců, což vychází na červen 2022.

Od června 2022, se tedy všechny důchody (invalidní, starobní i pozůstalostní), opět zvýší. Důchody by se měly v průměru zvýšit o 1 017 Kč. 

Při druhém zvýšení se bude měnit jen procentní část důchodu (která se liší u jednotlivých důchodců, podle odpracované doby a výše příjmy (resp. podle jejich vyměřovacího základu na důchod)).

Procentní část důchodu se od 1. 6. 2022 zvyšuje o 8,3%. Základní složka důchodu se od června 2022 měnit nebude a zůstává stejná, tj. 3900 Kč.