5 Hype

Na úvod je nutno říci, že nárok na tento důchod má jen manžel nebo manželka. Při smrti jiné blízké osoby (pokud by se jednalo třeba o druha nebo družku) nárok nevzniká (jiná situace je při smrti některého z rodičů kdy vzniká nárok na sirotčí důchod).

Nárok na tento důchod ale nevzniká automaticky, ale pouze pokud je splněna některá z níže uvedených podmínek (stačí, když je splněna jedna z nich):

  • Jednalo se o smrt v důsledku pracovního úrazu
  • Zemřelý pobíral starobní důchod (nebo splňoval podmínky nároku na starobní důchod)
  • Zemřelý pobíral invalidní důchod (nebo splňoval podmínky pro nárok na invalidní důchod)

Pro stanovení výše důchodu po zemřelé manželce nebo manželu je rozhodující to, v jaké výši pobíral starobní nebo invalidní důchod.  Výše důchodu se skládá ze dvou částí:

  • První část vdovského nebo vdoveckého důchodu zahrnuje základní výměru, což je od 1. 1. 2023 částka 4040 Kč
  • Druhá část důchodu je 50% z procentní výměry invalidního nebo starobního důchodu zemřelého