10 Hype

Tak jako i v předchozím roce i v roce 2022, může být termín pro podání, závislý na tom, jakou formou jej budete podávat (písemně x elektronicky x přes daňového poradce).

Pro podání daňového přiznání, máte v roce 2022 k dispozici 3 možné termíny. Záleží na tom, jestli budete daňové přiznání podávat v písemné podobě (osobně či poštou), v elektronické podobě nebo prostřednictvím daňového poradce.

Základní termín pro podání daňového přiznání, je klasicky do začátku dubna 2022 (do 1. 4. 2022 včetně). Další termíny se vždy o cca 1 měsíc posouvají. Žádné mimořádné termíny, jako tomu bylo v předchozích letech kvůli koronaviru, by v roce 2022 být neměly 

Termín pro podání daňového přiznání 2022: 

  • do 1. dubna 2022 – základní termín pro podání daňového přiznání (písemně nebo pro ty, kdo mají povinnost podat přiznání, i když neměli příjmy, je to poslední termín)
  • do 2. května 2022 – poslední termín, do kdy podat daňové přiznání v elektronické podobě
  • do 1. července 2022 – poslední termín, do kdy podat přiznání prostřednictvím daňového poradce