3 Hype

Během pracovní neschopnosti, máte jako zaměstnanec nárok na dvě různé dávky. Prvních 14 dní vám zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy. Ta je ve výši 60% z průměrného hodinového výdělku (podléhá redukci). První 2 týdny dostáváte zaplaceny pouze skutečně zameškané směny (neodpracované hodiny).

Od 15 dne pracovní neschopnosti vám vzniká nárok na nemocenské dávky. Ty vyplácí stát (resp. ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení). Od 15 dne jsou nemocenské dávky vypláceny za každý kalendářní den, včetně víkendů (sobot a nedělí), nebo i státních svátků.

Nemocenské dávky od 15 dne na neschopence jsou ve výši 60% z denního vyměřovacího základu (to je něco jiného, než z čeho se počítá náhrada mzdy za prvních 14 dní). Nemocenské dávky se postupně zvyšují. Od 15 dne je to 60%, od 30 dne je to 66%, a od 60 dne je to 72%.

Nemocenské dávky (jak náhrada mzdy od zaměstnavatele za prvních 14 dní na neschopence, tak i nemocenské dávky od 15 dne), patří mezi příjmy, které jsou postižitelné srážkami (exekučními/insolvenčními).