2 Hype

Osobou ve hmotné nouzi není automaticky každý, kdo je bez příjmu (nebo má jen minimální příjem). Je to trochu složitější. Obecně se vychází z toho, že pokud nějaká osoba (skupina společně posuzovaných osob) nemá dostatečně vysoké příjmy k pokrytí základních životních potřeb, pak se jedná o osobu ve hmotné nouzi. Výše příjmu se hodnotí mimo jiné i podle toho, jaké je aktuální životní nebo existenční minimum (pro jednotlivce nebo pro rodinu).

U dávek pomoci ve hmotné nouzi se ale neposuzují jenom aktuální příjmy (jako u jiných sociálních dávek), ale celková majetková situace. Stejně tak se za osobu ve hmotné nouzi nepovažuje osoba, která se nijak aktivně nesnaží o zvýšení příjmu.