2 Hype

V případě, že máte nízké příjmy, pak vám může vznikat nárok na různé sociální dávky. Mezi ty nejčastější patří například příspěvky na bydlení, přídavky na dítě nebo rodičovský příspěvek. Pokud máte ale opravdu velmi nízké příjmy, může vám vznikat nárok na hmotnou nouzi – dávky hmotné nouze.

Ve hmotné nouzi jsou zpravidla lidé, kteří mají jen velmi nízký příjem, nebo dokonce vůbec žádný. Zpravidla se jedná o osoby, jejichž příjmy nedosahují ani toho, jaké je životní a existenční minimum.

 

V takovém případě, může vznikat nárok na dávky hmotné nouze:

  • Příspěvek na živobytí
  • Doplatek na bydlení
  • Mimořádná okamžitá pomoc ve hmotné nouzi
V souvislosti s dávkami hmotné nouze je poměrně podstatný pojem „osoba ve hmotné nouzi“. Kdo je tedy z pohledu nároku na dávky osoba ve hmotné nouzi?