4 Hype

Porodné je sociální dávka, na kterou je nárok při narození prvního nebo druhého dítěte. Na porodné vzniká nárok, pokud má rodina (žena samoživitelka) spíše nízký příjem. Aby byl nárok na porodné, nesmí být průměrný měsíční příjem (v kalendářním čtvrtletí před narozením dítěte) vyšší než 2,7 násobek životního minima.

 

Na porodné má nárok žena, která porodí své první nebo druhé dítě. Nerozhoduje tedy celkový počet dětí v rodině – například pokud žena žije s partnerem, který má již dvě děti z jiného vztahu, přesto je nárok na porodné.

Na porodné může být nárok i při převzetí dítěte do péče. Pokud se jedná o dítě do 1 roku, které je převzato do péče, nahrazující péče rodičů, pak je nárok na porodné také.

Na porodné je nárok, pokud průměrný (čistý) měsíční příjem rodiny nepřekročí 2,7 násobek životního minima.