14 Hype

Vláda připravila návrh na změnu podmínek, pro poskytování příspěvku na ubytování Ukrajinců. Nově by se mělo rozlišovat, zda je ubytování poskytováno v prázdném bytě/domě, nebo je ubytování poskytnuto v bytě/domě, kde již někdo bydlí. Podle toho se pak bude lišit i výše příspěvku.

Maximální výše příspěvku na ubytování, by se mohla zvýšit až na 15 0000 Kč za měsíc. Nárok na příspěvek, bude prodloužen na celé druhé pololetí 2022 (na měsíce červenec až prosinec 2022).

Pokud bude návrh nařízení vlády schválen (návrh viz zde), pak by začal platit od začátku července 2022 (od 1. 7. 2022). Podle návrhu, by tato změna, mohla platit až do konce 1 čtvrtletí 2023 (do 31. 3. 2023).

Aktuálně (v období březen až červen 2022), je nárok na příspěvek na ubytování Ukrajinců, pokud je poskytnuto ubytování alespoň na 16 dní v jednom měsíci, alespoň pro jednu osobu, zasaženou dopady války na Ukrajině. Pak je nárok na příspěvek ve výši 3000 Kč na měsíc.

Aktuálně je nárok maximálně na 12 000 Kč za jeden měsíc (podle počtu osob, za každou ubytovanou sobou je nárok na 3000 Kč, zohlední se maximálně 4 osoby).