3 Hype

Od začátku července 2023, se bude měnit podpora pro Ukrajince (pro osoby zasažené válkou na Ukrajině). Mění se podmínky pro humanitární dávku („příspěvek na živobytí“), i pro příspěvek na ubytování Ukrajinců.

Podle nových podmínek, bude humanitární dávka vycházet z toho, kolik je aktuální životní minimum (pro jednotlivce je to 4 860 Kč od 1. 1. 2023) nebo kolik je existenční minimum (od 1. 1. 2023 se zvýšilo na 3 130 Kč).

U příspěvku na bydlení (ubytování osob z UK), bude nově záležet, zda je byt evidovaný na Úřadu práce nebo ne (u neevidovaného bydlení, bude příspěvek o 20% nižší).

Humanitární dávka pro Ukrajince, bude nově vycházet z podobných principů, jako má příspěvek na živobytí (dávka hmotné nouze). Tj. po určité době, bude docházet ke snížení výše dávek. Současně se i u podpory pro Ukrajince, se bude částka nově odvíjet od životního a existenčního minima.

Od července se bude rozlišovat i to, zda je podpora vyplácena prvních 150 dní (vyšší příspěvek) nebo delší dobu (od 150 dne může být nárok jen na nižší příspěvek).

U humanitární dávky, se dále budou nově rozlišovat tzv. „zranitelné osoby“ (děti do 18 roků, studenti až do 26 roků, osoby pečující o dítě do 6 roků, těhotné ženy, osoby nad 65 roků, osoby se zdravotním postižením, osoby pečující o jiné osoby se zdravotním postižením).