4 Hype

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vám vznikne, pokud splníte podmínku minimální doby důchodového pojištění a to v délce alespoň 12 měsíců za poslední 2 roky. Jako OSVČ jste si zřejmě platila zálohy na sociální pojištění (což zahrnuje důchodové pojištění), to jsou 3 měsíce. Dále pak záleží, jestli jste v posledních 2 letech před podáním žádosti o podporu v nezaměstnanosti pracovala v nějakém zaměstnání?

Pokud ne, pokud jste byla jen nezaměstnaná, pak by vám nyní nárok na podporu v nezaměstnanosti nevznikal, protože by nebyla splněna podmínka minimální doby. Případně je otázka jestli by u vás nebylo možné započítat nějakou náhradní dobu zaměstnání – sem patří například osobní péče o dítě do 4 let, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu 3 stupně, osobní péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby apod.