6 Hype

Pokud tedy v měsíci, kdy vám během výkonu práce na DPP vzniklo nemocenské pojištění, zahájíte pracovní neschopnost, pak máte nárok i na nemocenské dávky, a to po celou dobu trvání pracovní neschopnosti.

Pokud ale v době zahájení mateřské (PPM, peněžitá pomoc v mateřství) nebudete zaměstnána, budete v pracovní neschopnosti, pak nejste účastníkem nemocenského pojištění a nárok na mateřskou by vám nevznikal. V tomto případě by vám vznikal pouze v případě, že byste v tomto měsíci vykonávala činnost na DPP, resp. měla příslušně vysoký příjem, který by zakládal účast na nemocenském pojištění.