2 Hype

Píšete, že platíte zálohy na sociální pojištění ve výši 1972 Kč. Tato částka odpovídá minimální mu sociálnímu pojištění pro rok 2016 (v roce 2017 to bude 2061 Kč). To znamená, že si podle všeho neplatíte dobrovolné nemocenské pojištění. To je v minimální výši 115 Kč měsíčně a platí se také ČSSZ (resp. OSSZ).  Zatímco placení sociálního a zdravotního pojištění je pro OSVČ povinné dle příslušných zákonů, placení nemocenského pojištění je u OSVČ dobrovolné. Pokud si jej neplatíte, pak ale nemáte nárok ani na nemocenské dávky. Dávky jako je „nemocenská“ v době pracovní neschopnosti nebo práce peněžitá pomoc v mateřství (PPM). Abyste na tuto dávku měla nárok, musíte si začít platit nemocenské dávky.