3 Hype

Výpočet srážek ze mzdy (platu), je při insolvenci podobný, jako při exekuci. Insolvenční srážky jsou stejné, jako při exekuci z důvodu přednostní pohledávky. V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik peněz by vám zůstalo z platu (ze mzdy) při insolvenci v roce 2020.

Podobně, jako při exekuci, ani při insolvenci vám nemohou zabavit celou výplatu. Máte nárok na nezabavitelnou část mzdy (platu). A také na jednu třetinu z toho, co zbyde z čisté mzdy, po odečtení nezabavitelné částky.

Nezabavitelná částka je při insolvenci stejná, jako nezabavitelná částka při exekuci. V roce 2020 dochází ke třem změnám, které se týkají výše nezabavitelné částky při insolvenci.