4 Hype

Během rodičovské dovolené, vám nevzniká nárok na žádnou z dávek nemocenské pojištění. Platí to jak pro krátkodobé ošetřovné (maximálně 9 dní), tak i pro dlouhodobé ošetřovné (maximálně 90 dní). A platí to i pro nemocenskou (nemocenské dávky).

Všechny dávky, které jsou vypláceny na základě nemocenského pojištění, slouží jako určitá kompenzace za mzdu, kterou nedostáváte v době, kdy jste doma na neschopence, nebo když zůstanete doma (a nemůžete tedy vykonávat práci), abyste pečovala o dítě, manžela nebo nějakou jinou osobu.

Během rodičovské dovolené, ale v zaměstnání nedostáváte žádnou mzdu, takže vám pak logicky ani nepřísluší žádná kompenzace (o nic nepřicházíte). A současně ani případná péče o manžela není důvodem, který by vám bránil ve výkonu práce v zaměstnání (protože jste doma na rodičovské a v zaměstnání nyní stejně nepracujete).

Podobné by to bylo i v situaci, kdy by to nebyla rodičovská dovolená, ale když byste v zaměstnání měla neplacené volno. Opět by nebyl nárok ani na ošetřovné, ani na nemocenskou.