4 Hype

Od začátku letních prázdnin (od 1. 7. 2023), začne již třetí akce, při které bude možné vyřešit některé dluhy. V polovině května 2023, schválila sněmovna finální podobu podmínek, pro odpuštění dluhů – „daňové milostivé léto“.

Podobně, jako v předchozích dvou případech (Milostivé léto I. a Milostivé léto II.), i v roce 2023 bude stačit, pokud zaplatíte původní dluh (jistinu) a dojde k odpuštění úroků, poplatků, pokut a penále.

Milostivé léto III. (od 1. července 2023), je ale jiné, než v předchozích dvou letech. Tentokrát se týká pouze dluhů na sociálním pojištění u ČSSZ (především pro živnostníky a firmy), a dluhů na daních a dalších poplatcích u Finančního úřadu a Celní správy (pouze pro fyzické osoby, není pro firmy).

Milostivé léto III. začíná už od začátku července (od 1. 7. 2023) a končí až na konci listopadu (do 30. 11. 2023).

Během této doby, musí dojít k zaplacení původního dluhu (jistiny). Nebo je nutné se alespoň domluvit na splátkovém kalendáři (dluhy na sociálním pojištění je možné splácet až 1 rok, popř. až 5 roků).