6 Hype

Podle aktuálního návrhu (viz web MPSV), by se v budoucnu měly provádět valorizace důchodů, už jenom jednou za rok (vždy od ledna – od začátku roku).

Nově by se změnil i výpočet valorizace:

  • Důchody by se od ledna zvyšovaly o jednu třetinu růstu reálných výplat (nyní se zvyšuje o jednu polovinu)
  • Důchody by se od ledna zvyšovaly o celou inflaci (stejné jako nyní)

Současně by došlo ke zrušení mimořádných valorizací v průběhu roku. Podle aktuálních podmínek, se musí důchody zvyšovat i během roku (mimořádná valorizace), pokud je inflace vyšší než 5% (sleduje se jak celková inflace v ČR, tak i speciální „inflace pro důchodce“ (odlišný spotřební koš důchodců)).

Mimořádnou valorizaci, by měl do budoucna nahradit jen mimořádný „inflační“ příplatek k důchodu. Ten by se vyplácel vždy od července do konce roku. Nebyl by ale pevnou součástí důchodů. Jednalo by se jen o dočasné řešení (do konce roku) než proběhne další, řádná valorizace. Teprve ta, by měla plně zohlednit změny v ekonomice (růst inflace a růst reálných výplat u zaměstnanců).

Výše nového, mimořádného „inflačního“ příplatku k důchodu, by byla z části pevná (stejná pro všechny důchody) a vycházela by z jedné poloviny zvýšení průměrného důchodu. Druhá část mimořádného příplatku by vycházela ze zvýšení procentní složky důchodu.