6 Hype

Příspěvek na bydlení, se od začátku roku 2023, poměrně výrazně mění. Od 1. 1. 2023, platí nové podmínky, zvyšují se normativní náklady na bydlení. Bylo schváleno i mimořádné zvýšení (podobně, jako v předchozím roce).

Mezi hlavní změny, patří nové normativní náklady na bydlení, u nich je hned několik změn:

  • Od 1. 1. 2023 dochází k úpravě tabulek normativních nákladů (pravidelná valorizace + změny)
  • Nově se rozlišují jen 3 typy měst/obcí (Praha a Brno, města od 70 tisíc obyvatel, a vše ostatní)
  • Nově jsou stejné normativní náklady pro jednu i pro dvě osoby (tj. pro jednu osobu, došlo k podstatnému zvýšení)
  • V roce 2023, platí i další mimořádné zvýšení (jak pro nájmy, tak i pro bydlení ve vlastním nebo i pro družstevní byty

Změnily se o další podmínky. Od 1. ledna 2023, došlo k úpravě některých vzorečků, pro výpočet příspěvek na bydlení. Pro celou ČR nyní platí, že se zohledňuje jen 30% čistého (rozhodného) příjmu (doposud to v Praze bylo 35%).

Byla také zrušena podmínka, že u rodin bez příjmů (nebo s nízkými příjmy) se započítávalo jako příjem jejich životní minimum.

Tyto a další drobnější změny, ve výsledku znamenají, že v roce 2023, bude mít na příspěvek na bydlení nárok podstatně více domácností. U mnoha z nich, také dojde k významnému zvýšení vyplácených dávek (i u těch, kdo na příspěvek získali nárok již dříve).