8 Hype

Od začátku roku 2023, platí novela zákona o státní sociální podpoře, která mimo jiné výrazně mění i podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení.

Došlo k výraznějšímu přepracování tabulek normativních nákladů na bydlení. To je velmi dobrá zpráva například pro důchodce, nebo i další osaměle žijící osoby.

Nově jsou totiž stejné normativní náklady pro jednu nebo dvě osoby (tj. pro osaměle žijící osoby došlo k výraznému zvýšení).

Došlo také k přepracování lokalit (podle počtu obyvatel). Dříve se rozlišovalo 5 různých lokalit (velikost města/obce), nově už jen 3 (pouze Praha a Brno, města od 70 tisíc obyvatel a vše ostatní).

Pro rok 2023 bylo také schváleno i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení (podobně, jako v roce 2022).

Mimořádné zvýšení, platí jen pro letošní rok (mimořádné zvýšení pro nájmy je 1400 – 1800 Kč, pro družstevní a vlastní bydlení je mimořádné zvýšení o 2000 – 2800 Kč).

Od 1. 1. 2023, se změnily i další podmínky, pro nárok na příspěvek na bydlení. Nově se zohledňuje pouze 30% příjmu (dříve to pro Prahu bylo 35%) – na příspěvek na bydlení je nárok, pokud jsou náklady na bydlení vyšší než 30% průměrného čistého příjmu rodiny/domácnosti (rozhodný příjem).

Jsou i další změny – viz aktuální informace a výpočet příspěvku na bydlení: