6 Hype

Od začátku ledna 2023, se výrazně zvyšuje nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci. V roce 2023, se zvyšuje životní a existenční minimum a také i normativní náklady na bydlení (což jsou údaje pro výpočet nezabavitelné částky). Současně se ale mění i vzorec pro výpočet nezabavitelné částky. Díky zvýšení nezabavitelné částky, může i při insolvenci zůstávat o něco více peněz.

Během roku 2023, by se měla projednávat novela Insolvenčního zákona. Ministerstvo spravedlnosti, připravilo na konci minulého roku návrh, o kterém se nyní vede odborná i politická diskuze. Následně by měla změnu zákona řešit i vláda a Parlament. Jednou z navrhovaných změn, je i zkrácení oddlužení jen na 3 roky, pro všechny dlužníky (nyní mají insolvenci na 3 roky jen vybrané skupiny dlužníků).

Insolvence fyzické osoby (soudní oddlužení nebo osobní bankrot), je jednou z možností, jak lze vyřešit vysoké dluhy. Není to ale určitě nějaký jednoduchý způsob, jak se zbavit dluhů.

Při insolvenci se provádí prodej majetku dlužníka, a případně i srážky ze mzdy (platu či jiného příjmu). Srážky mohou být prováděny po dobu 5 roků (v některých případech je možnost zkrácené insolvence na 3 roky).

Po celou dobu v insolvenci, zůstává dlužníkovi jen nezabavitelné minimum a jedna třetina ze zbylé části mzdy (soud ale může stanovit insolvenční srážky i nižší). Pokud je během 5 roků (nebo 3 roků) zaplaceno alespoň 30% dluhů (a jsou splněny všechny podmínky), pak je zbytek dluhů „odpuštěn“.