3 Hype

I když máte velké dluhy, a je proti vám vedeno exekuční řízení, i tak vám exekutor nikdy nesmí zabavit vše. Jak u exekučních srážek ze mzdy, tak i při exekuci na majetek, nebo když vám exekutor zablokuje účet v bance, vždy vám musí zůstat určité nezabavitelné minimum. Konkrétní nezabavitelné minimum nebo okruh předmětů, které z vašeho majetku nesmí exekutor zabavit, jsou stanoveny příslušným zákonem.

Pokud jsou nařízeny exekuční srážky ze mzdy (ať už z rozhodnutí soudu nebo nařízením exekutora), vždy vám musí zůstat určitá část platu. Nikdy to tedy není tak, že by vám exekutora mohl zabavit celou výplatu.