1 Hype

Nejprve co se týká výše nemocenských dávek vs. ošetřovného. Obě dvě tyto dávky jsou vypláceny ve stejné výši. Jak nemocenské dávky, tak i ošetřovné je vypláceno ve výši 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu.  Ten rozdíl možná vzniká tím, že se si pletete nemocenské dávky a náhradu mzdy od zaměstnavatele. V případě pracovní neschopnosti je to tak, že za 1 až 3 den, nedostáváte nic.