4 Hype

Pokud je Váš bratr aktuálně nemocný, a pokud si jako OSVČ platil nemocenské pojištění, pak by mu od 15 dne nemoci mohl vznikat nárok na nemocenské dávky. Jejich výše se odvíjí od vyměřovacího základu (a výše měsíční platby na nemocenské pojištění).

Pozor jen na to, že nemocenské pojištění, je něco úplně jiného, než zdravotní a sociální pojištění, které si OSVČ musí platit povinně ze zákona. Nemocenské pojištění je dobrovolné (a nemalá část OSVČ si ho vůbec neplatí).

Pokud si Váš bratr nemocenské pojištění neplatil, pak mu nárok na nemocenskou nevzniká.