6 Hype

U sociální dávky porodné, rozhoduje o nároku, příjem v posledním kalendářním čtvrtletí před narozením dítěte/dětí. Pokud by se vám například měli děti narodit nyní (duben/květen 2018), pak by se posuzovaly příjmy za první kalendářní čtvrtletí 2018, tedy za měsíce leden – březen 2018. Pokud by to mělo být třeba až v červenci, pak se budou posuzovat příjmy za duben – červen 2018.

Nárok na porodné máte v případě, že průměrný měsíční příjem „rodiny“ nepřekročí 2,7 násobek životního minima. Pokud se bude jednat o vaše první a druhé dítě, pak máte nárok na celkové porodné ve výši 23 000 Kč (13 000 Kč za první a 10000 Kč za druhé dítě).

Životní minimum rodiny se zde spočítá tak, že – za vás a otce dítěte (to, že nejste manželé, nehraje roli) se započítá 3140 Kč + 2830 Kč. Za narozené děti se započítá 2x 1740 Kč. Tedy dohromady 9450 Kč. Na porodné je nárok, pokud váš průměrný měsíční příjem (vás i otce dítěte) v rozhodném období (kalendářní čtvrtletí) nepřekročí 25 515 Kč.