7 Hype

Pokud ukončujete pracovní poměr ve zkušební době, tak se nejedná o výpověď v pravém slova smyslu. Ve zkušební době se jedná (až na výjimky) o okamžité zrušení pracovního poměru. Během zkušební doby máte jak vy, tak i zaměstnavatel právo okamžitě ukončit pracovní poměr. Platí zde tedy trochu jiná pravidla než u klasické výpovědi (například se „neřeší“ výpovědní lhůta, odstupné apod.).

Co se pak týká nároku na podporu v nezaměstnanosti, při ukončení pracovního poměru během zkušební doby, tak zde bude hodně záležet na tom, jak to bylo s tou vaší předchozí nezaměstnaností.

Obecně platí, že pokud vám při předchozí „nezaměstnanosti“ neuplynula celá doba (do 50 roků je to 5 měsíců, 50 – 55 roků je to 8 měsíců a nad 55 roků je to 11 měsíců), tak se nyní vaše nezaměstnanost bude brát jako pokračování té předchozí (protože jste neodpracovala 3 měsíce)