8 Hype

Placení nemocenského pojištění je pro podnikatele dobrovolné. Nemocenské pojištění si mohou platit jak OSVČ hlavní, tak i OSVČ vedlejší.

Minimální částka se v roce 2024 zvýšila na 216 Kč (což odpovídá vyměřovacímu základu 8000 Kč).

Na nemocenské pojištění je případně možné platit i vyšší měsíční částku (pak je vyšší i vyměřovací základ). Maximálně ale můžete platit 2,7% z vyměřovacího základu (který se odvíjí od zisku z podnikání)

Pokud máte nízké příjmy/zisk, pak není možné platit vysoké nemocenské pojištění. Resp. je možné dobrovolné zvýšení vyměřovacího základu, což ale znamená i dosti výrazné zvýšení odvodů na sociální pojištění.

Abyste měla nárok na PPM u druhého dítěte na základě podnikání během „rodičovské“, tak si jako OSVČ musíte platit nemocenské pojištění minimálně 180 dní za poslední rok před nástupem na mateřskou.