6 Hype

Pokud jste obnovila činnost od 7/2019, pak by pro vás u kompenzace za únor 2021, měly být srovnávacím obdobím měsíce listopad 2019 až leden 2021. A u kompenzace za březen 2021, by to měly být měsíce prosinec 2019 až únor 2020.

Možnost zvolit si srovnávací období, z prvních 8 měsíců po zahájení podnikání by se vás týkala pouze v případě, že byste k 1. listopadu 2019 (nebo k 1. prosinci 2019) nebyla, a zahájila podnikání až později. Pak byste si mohla zvolit kterékoliv 3 měsíce během prvních 8 měsíců po zahájení podnikání.

Viz zákon o novém kompenzačním bonusu, zákon číslo 95/2021, paragraf 8:

(3) Srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období. Lze-li takto určit více období, je srovnávacím obdobím to, které si subjekt kompenzačního bonusu zvolí