6 Hype

V zákonu o novém kompenzačním bonusu pro rok 2021 (zákon číslo 95/2021 Sb.), se hovoří pouze o účasti na nemocenském pojištění.

Viz paragraf 8, zákon číslo 95/2021 Sb.:

(6) V kalendářním dni, kdy trvá nařízená karanténa subjektu kompenzačního bonusu, který je účasten nemocenského pojištění, se za významně dotčenou vždy považuje

a) samostatná výdělečná činnost tohoto subjektu kompenzačního bonusu a

Účast na nemocenském pojištění, by vám měla vznikat od data, které jste uvedla v přihlášce k nemocenskému pojištění – viz paragraf 13, Zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.)