6 Hype

Od podzimu 2020, mohou podnikatelé (OSVČ), zasažení omezeními spojenými s „bojem“ proti epidemii koronaviru COVID, žádat o kompenzační bonus ve výši 500 Kč na jeden den. Kromě kompenzačního bonusu, může být nárok i na další podporu.

Zákon, který řeší kompenzační bonus za podzim 2020 a začátek roku 2021 (zákon číslo 461/2020 Sb.), ale v původním znění obsahoval ustanovení, že subjekty v úpadku (insolvenci), na tuto podporu nemají nárok. Viz paragraf 5.

Docházelo tak k velmi paradoxní situace, kdy OSVČ (nebo zaměstnanci na dohodu) s exekucí, kompenzační bonus dostat mohli. A ten navíc nepodléhal zabavení (exekuci). Ale lidé s insolvencí, na něj neměli nárok.

Znění zákona, a to že na kompenzační bonus nemají nárok podnikatelé v insolvenci, kritizoval i veřejný obhájce práv (ombudsman).

Na základě této kritiky, vláda schválila novelu zákona o kompenzačním bonusu. Ta byla následně 22. ledna 2021, schválena v parlamentu.

Změna zákona, poté postoupila k projednání do Senátu. Ten ale v návrhu zákona provedl změny, a vše vrátil zpět do parlamentu. Změny ze Senátu se sice netýkají nároku na kompenzační bonus pro lidi v insolvenci (na tom panuje všeobecná shoda). Ale znamená to další zdražení při schvalování.