2 Hype

V souvislosti s těhotenstvím, porodem a následnou péčí o dítě dochází u žen k poklesu jejich příjmu a současně jim vzniká mnoho různých nákladů.

V tomto přehledu se zabýváme tím, na jaké dávky, podporu nebo výživné má žena nárok. Pro přehlednost jsou informace rozděleny do 3 částí. V této části se zaměříme na to, na co je nárok v souvislosti s porodem a narozením dítěte

Nárok na porodné mají ženy, pokud jejich průměrný čistý měsíční příjem před porodem nepřevyšuje 2,7 násobek životného minima. Životní minimum se od 1.4.2020 zvýšilo.

Příjmy se počítají z posledního kalendářního čtvrtletí před porodem. Pokud se například dítě narodí v červnu, pak se počítá příjem za leden až březen. Pokud se dítě narodí v červenci, pak se počítá příjem za duben až červen.