3 Hype

Termín „zkrácený úvazek“ se poměrně často používá jak pro označení práce na smlouvu, kde je kratší pracovní doba. Nebo takto lidé často označují i práci na dohodu (obvykle je tím myšlena dohoda DPČ).

Fakticky se ale dá jako zkrácený úvazek (poloviční nebo jiný), označit pouze práce v pracovním nebo služebním poměru, kde je sjednána kratší pracovní doba (tj. méně než klasických 40, 38,5 nebo 37,5 hodiny týdně).

Práce na dohodu DPČ, je omezena na maximálně 20 hodin týdně (takže je to také určitým způsobem práce na poloviční úvazek). Pro dohody ale platí trochu jiné podmínky, než jaké mají zaměstnanci na pracovním/služebním poměru.

Zkrácená pracovní doba, může být dojednána pouze v pracovní smlouvě. Buď ihned při nástupu do nového zaměstnání. Nebo i následně formou dodatku k pracovní smlouvě.

Na zkrácení úvazku se ale musí zaměstnavatel i zaměstnanec dohodnout. Zaměstnavatel nesmí přikázat zkrácení úvazku (není možná jednostranná změna). A zaměstnanec nemá nárok na zkrácený úvazek (nedá se vymáhat).

Zkrácený úvazek, může mít různou podobu – nejčastěji se jedná o zlomky základní pracovní doby – polovina, čtvrtina, třetina. Často se ale zkrácená pracovní doba udává i jako desetinné číslo – např. 0,2 úvazek či 0,4 úvazek.