5 Hype

Po rozvodu nebo při rozchodu partnerů, kteří mají společné dítě, je možné uzavřít mimosoudní dohodu o výživném. Tato dohoda, bude upravovat poměry nezletilých dětí v době, kdy už spolu jejich rodiče nežijí.

Mimosoudní dohoda, může být sjednána libovolnou formou. Stačí  i jen ústní dohoda, ujednání přes email, SMS, či jakoukoliv jinou formou. Je ale více než rozumné, mít vše písemně.

Mimosoudní dohoda o placení alimentů, se řeší bez účasti soudu. Podobná dohoda, je obvykle možná, jen pokud jsou rodiče rozumní, a pokud jsou schopni se vzájemně dohodnout.

Dohoda může obsahovat v podstatě cokoliv, co je ve prospěch dítěte. Mimosoudní dohoda, ale může upravovat i rozdělení práv a povinností mezi rodiči.

Mimosoudní dohoda, může být uzavřena i v případě, že o výživném rozhodoval soud. Může například upravovat situace, které nebyly v soudním rozhodnutí podchyceny (jinak má ale přednost to co stanovil/schválil soud).