4 Hype

Na mateřskou dovolenou má nárok žena, v době před porodem (mateřská se zahajuje 6 – 8 týdnů před očekávaným termínem porodu), a po porodu. Zaměstnavatel má ze zákona povinnost tuto mateřskou dovolenou ženě poskytnout. Na mateřskou má ale nárok i otec dítěte (může ji ale čerpat vždy jen jeden z rodičů).

Na mateřskou dovolenou mají nárok všichni zaměstnanci v souvislosti s porodem a péčí o nově narození dítě – viz konkrétně zákoník práce: