4 Hype

Po skončení zaměstnání, pokud budou splněny příslušné podmínky, byste měla mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Tou hlavní podmínkou je minimální „odpracovaná“ doba – 12 měsíců za poslední dva roky. Pokud je toto splněno, měla byste dostávat podporu. Její výše je za běžných podmínek 65% za první dva měsíce, 50% druhé dva měsíce a 45% po zbytek doby.

Záleží ale i na tom, jak bude ukončen pracovní poměr – výpovědí ze strany zaměstnavatele, z vaší strany dohodou apod. Pokud je ukončeno zaměstnání z vaší strany bez uvedení vážného důvodu, pak je výše podpory po celou dobu jen 45%. Pokud byste třeba měla nárok i na odstupné, tak po dobu, za kterou dostanete odstupné, nebudete dostávat podporu.

Co se týká nároku na nějaké další sociální dávky, tak u nich bude nejvíce záležet na výši příjmu.