7 Hype

Podmínkou, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, je minimální „odpracovaná“ doba (doba účasti na důchodovém pojištění), v rozsahu alespoň 12 měsíců, za poslední dva roky (posledních 24 měsíců).

Viz. zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 39:

§ 39

(1) Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který 

a) získal v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí zaměstnání“); překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou,

Jako „odpracovaná“ doba, se vám počítá například zaměstnání, kde vám vzniká účast na důchodovém pojištění. A to jak současná pracovní poměr na HPP, tak to mohla být i vaše předchozí smlouva na DPČ.