9 Hype

V době samotné rodičovské dovolené, nevzniká nárok na „placenou neschopenku“ (nemocenské dávky). I když jste po dobu rodičovské stále zaměstnancem (se vším co k tomu patří), během neplaceného volna bez náhrady mzdy, což je podstata rodičovské dovolené, není nárok na žádné nemocenské dávky.

Týká se to jak samotné nemocenské, tak i případně ošetřovného, atd.

Na nemocenskou nebo ošetřovné, vám nevzniká nárok ani v době, kdy po skončení rodičovské dovolené, máte v zaměstnání neplacené volno.

Je to uvedeno přímo v zákonu o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 28, odstavec 5: 

(5) Nemocenské se nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu nebo služební volno, za které nebyl poskytnut služební příjem nebo služební plat, pokud dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena nejdříve dnem, který následuje po dni nástupu na takové volno.