1 Hype

U velké většiny sociálních dávek jsou vždy posuzovány příjmy všech osob „ve společné domácnosti“. Tedy například pokud se jedná o dávky hmotné nouze (nebo i jiné), na které byste hypoteticky mohla mít nárok, pokud jsou vaše příjmy nízké nebo dokonce žádné, nerozhoduje pouze výše vašeho příjmu, ale posuzuje se příjem všech osob ve společné domácnosti.  Zde zákon vychází z předpokladu, že osoby, které sdílí společnou domácnost, se také společně podílí na nákladech na živobytí. To znamená, že pokud žijete společně se svými rodiči, pak pro účely dávek pomoci ve hmotné nouzi byste byla posuzován společně s nimi.