5 Hype

Pro nárok na „mateřskou“ (tedy PPM, peněžitá pomoc v mateřství), jsou vyžadovány dvě hlavní podmínky. Jednak je to účast na nemocenském pojištění v rozsahu nejméně 270 kalendářních dní v posledních dvou letech. A za druhé to, abyste v době zahájení PPM (6 – 8 týdnů před porodem), byla účastníkem nemocenského pojištění, nebo alespoň v ochranné lhůtě, která je až 180 dní od skončení posledního zaměstnání (kde jste byla účastníkem nemocenského pojištění).  Pokud pracujete nebo budete pracovat na DPP (dohodu o provedení práce), pak za vás zaměstnavatel platí sociální a zdravotní pojištění pouze v měsících, kdy váš příjem přesahuje částku 10 000 Kč za měsíc. V těchto měsících jste také účastníkem nemocenského pojištění. Tedy tento měsíc se započítá do oněch 270 dní.