4 Hype

Pro posouzení poklesu příjmu (tržeb) ve srovnávaném období (tj. leden nebo únor 2021) ve srovnání s průměrnou výší příjmu (tržeb) ve srovnávacím období, je podstatné to, zda vedete účetnictví.

Pokud vedete účetnictví (dříve nazýváno „podvojné“ účetnictví), pak se datum řídí datem zaúčtování. Tedy zpravidla datem, kdy byla faktura vystavena.

Pokud účetnictví nevedete, ale používáte například jen daňovou evidenci, pak se to řídí datem, kdy byla tržba přijata (datum přijetí platby na účet nebo v hotovosti).

Pokud subjekt KB nebo s.r.o., které je společníkem, vede účetnictví, jsou jeho příjmy výnosy podle účetních předpisů, a zahrnutí příjmů do testu významného dotčení činnosti podle zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 záleží na okamžiku zaúčtování takového výnosu, kterým je např. vydání faktury, a to bez ohledu na skutečnost, zda byl v příslušném období příjem skutečně realizován či nikoliv.

Pokud subjekt KB vede daňovou evidenci, použije se pro stanovení okamžiku zahrnutí příjmů do uvedeného testu tzv. „hotovostní princip“, kdy rozhodné bude datum přijetí úhrady.