7 Hype

U nového kompenzačního bonusu, se posuzují tržby z prodeje výrobků a služeb.

V případě, že vedete účetnictví (dříve nazýváno „podvojné účetnictví“), pak je pro vás rozhodující datum zaúčtování (zpravidla se řídí datem vystavení faktury, tohle vám ale případně připraví vaše účetní).

Pokud účetnictví nevedete (máte jen daňovou evidenci), pak se řídíte tzv. „hotovostním principem“ – tj. datem, kdy vám peníze přišly na účet, nebo kdy jste je dostal v hotovosti.

Je to popsáno i přímo v informacích ke kompenzačnímu bonusu na webu Finanční správy – viz zde + cituji:

Na úvod je nutné podotknout, že příjmy se pro účely testování nároku na kompenzační bonus pro rok 2021 určují v případě testu významného dotčení činnosti stejně, jako se určují pro účely daní z příjmů. Z toho také vyplývá, že záleží na tom, zda poplatník (subjekt KB nebo s.r.o.) vede účetnictví (resp. „podvojné účetnictví“) nebo nikoliv.