6 Hype

Pro kompenzaci za únor, je standardním srovnávacím obdobím listopad 2018 až leden 2019 nebo listopad 2019 až leden 2020.

Pokud jste začala podnikat později, než v první den srovnávacího období, pak si volíte srovnávací období sama. Ve vašem případě by to bylo v intervalu prosinec 2019 až červenec 2020. Musí se jednat o 3 po sobě následující měsíce v tomto intervalu.

Pro kompenzaci za březen 2021, je standardním srovnávacím obdobím prosinec 2018 až únor 2019 nebo prosinec 2019 až leden 2020.

Zde jste už během prosince 2019 až ledna 2020, po celou dobu vykonávala podnikání, takže u kompenzace za březen 2021, byste si srovnávací období nevybírala sama, ale použila toto běžné srovnávací období.

Viz zákon o novém kompenzačním bonusu, zákon číslo 95/2021 Sb., paragraf 8.