7 Hype

Obecně platí, že na ošetřovné je nárok za všechny kalendářní dny. Tedy i za víkend (sobotu i neděli) nebo i za státní svátek.

Toto obecně platí pro většinu dávek nemocenské pojištění (jako jsou nemocenské dávky, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská atd.)

Vzhledem k tomu, že během epidemie, je ale možné ošetřovné čerpat i přerušovaně (některé dny v týdnu pracovat, jiné dny pečovat o dítě), tak jsou lehce odlišné podmínky.

Na ošetřovné za víkend je nárok, pokud vám v daném kalendářním týdnu vznikl nárok na ošetřovné alespoň za jeden den, který pro vás měl být pracovní.

Tj. pokud byste například po – čt pracovala a v pátek pečovala o dítě, pak máte nárok na ošetřovné i o víkendu (za sobotu a neděli). Pokud byste ale pracovala po-pá, tak není možné požadovat ošetřovné jen za víkend.