2 Hype

Při exekuci nebo insolvenci jsou velmi často prováděny srážky ze mzdy (exekuce na plat, nebo oddlužení splátkovým kalendářem). V případě srážek ze mzdy má dlužník v exekuci nebo insolvenci nárok na nezabavitelné minimum a určitou část ze zbytku mzdy.

Jak je to ale s nárokem na odstupné, pokud při exekuci nebo insolvenci dostanete výpověď ze zaměstnání a vznikne vám nárok na odstupné? Může exekutor nebo insolvenční správce zabavit celé dostupné? Kolik vám musí zůstat z odstupného?

Srážky z platu se při exekuci i insolvenci vypočítávají stejným způsobem. Při insolvenci jsou srážky z platu stejné, jako při exekuci z důvodu přednostní pohledávky.