3 Hype

Při ukončení zaměstnání (pokud vám výpověď dá zaměstnavatel), můžete mít nárok na odstupné. Jeho výše závisí na počtu odpracovaných roků v zaměstnání, a také na tom, jaká je vaše průměrná hrubá mzda. V této kalkulačce si můžete spočítat, na jak vysoké odstupné máte nárok. Dozvíte se, jak a z čeho se provádí výpočet odstupného, a kdo na něj má nárok.

Na odstupné při ukončení zaměstnání, máte nárok jenom v některých případech. Nárok na odstupné je upraven v zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.), paragraf 67 a 68

Zaměstnavatel vám ale může vyplatit odstupné i v případech, kdy na něj není nárok ze zákona (nebo vám vyplatit vyšší odstupné). Může se jednat o odstupné dohodnuté například v kolektivní smlouvě apod.