6 Hype

Podnikatelé (OSVČ) nebo i někteří z těch, kdo pracují na dohodu (DPP nebo DPČ), mají povinnost platit si sami zdravotní pojištění. Minimální zdravotní pojištění si pak musí sami platit i ti, kdo nejsou zaměstnaní a zdravotní pojištění za ně neplatí ani stát (důchodci, studenti, lidé na mateřské nebo rodičovské, apod.).

Naopak většina zaměstnanců, nemusí placení zdravotního pojištění vůbec řešit. Zdravotní pojištění (a další povinné odvody), za ně automaticky provádí zaměstnavatel.

Od začátku roku (od 1. 1. 2023), dochází k pravidelnému zvýšení minimálních plateb zdravotního pojištění. Zvýšení se týká jak podnikatelů (OSVČ), tak i těch kdo si platí zdravotní pojištění sami, protože jsou OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů).

Podobně, jako v podstatě každý rok, i od 1. 1. 2023, se zvyšují minimální zálohy na zdravotní pojištění pro podnikatele (OSVČ, živnostníky). Ke zvýšení dochází kvůli růstu průměrné mzdy v ČR.

Většina podnikatelů má povinnost platit alespoň minimální zálohu na zdravotní pojištění (výjimkou jsou například ti, kdo podnikají první rok a mají podnikání jako vedlejší činnost – zdravotní pojištění za ně platí zaměstnavatel nebo stát).