5 Hype

Zvýšení ošetřovného na 80% (z redukovaného vyměřovacího základu), v souvislosti s epidemií COVID-19, bylo schváleno v Parlamentu 1. dubna 2021 (viz zde).

Aby zvýšení ošetřovného na 80% začalo platit, musí tuto změnu ještě schválit Senát a podepsat prezident.

Návrh změny zákona obsahuje explicitní ustanovení, že na zvýšené ošetřovné (80%), by byl nárok zpětně, od začátku března 2021, kdy začala platit přísnější opatření. Včetně aktuálního uzavření mateřských školek:

Ošetřovné náleží za kalendářní dny v období ode dne 1. března 2021 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona ve výši podle § 4 odst. 4 zákona č. 438/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.