1 Hype

Rodičovská dovolená je pracovní překážka na straně zaměstnance, kterou je zaměstnavatel povinen omluvit. Dle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout rodičovskou dovolenou jak matce dítěte, tak i otci. Na délce rodičovské dovolené se můžete se zaměstnavatelem domluvit. Maximální délka rodičovské je ale do 3 roků dítěte.

Poslední den rodičovské tedy připadá na den, kdy bude mít dítě 3 narozeniny. Od následujícího dne, byste již měla nastoupit do zaměstnání.

Viz. Paragraf 196, zákon číslo 262/2006 Sb. – Zákoník práce

§ 196 Rodičovská dovolená

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.