4 Hype

Životní a existenční minimum, je poměrně zásadní údaj, pro oblast sociálních dávek. Od toho, kolik je životní minimum (pro jednotlivce nebo pro rodinu), se odvíjí nárok na různé sociální dávky a podporu. Nebo i to, kolik je vypláceno peněz.

V roce 2023, se životní a existenční minimum, zvyšuje hned od začátku roku. Všechny částky se budu zvyšovat o cca 5,2% (zvýšení o 120 – 240 Kč).

Od 1. ledna 2023, se životní minimum jednotlivce zvyšuje na 4 860 Kč (o 240 Kč více). Existenční minimum se zvyšuje na 3 130 Kč (o 150 Kč více).

Životní minimum se zvyšovalo v roce 2022 celkem 2x (od 1. 4. 2022 a následně i od 1. 7. 2022). Bylo to kvůli vysoké inflaci (celková inflace v roce 2022, byla přes 15%) – prudce se zvyšovaly ceny elektřiny, plynu, bydlení, potravin a vlastně téměř všeho.

Další zvýšení životního a existenčního minima, bylo schváleno hned na začátek roku 2023. Od 1. ledna 2023, dochází k další valorizaci částek životního a existenčního minima (o 5,2%)..